Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

1.İnsan  Odaklılık: Hastanenin hizmet sunumlarında  çalışanlar açısından ve hizmetlerin sunulmasında hizmetten yaralananlar açısından bütün faaliyet ve kararlarda insan odaklılık esastır

2. Güven : Hastane yönetimi ile çalışanlar arasında, hem de çalışanlar ile hizmet kullanan kişiler arasında hizmetlere yansıtılması esas alınmaktadır.

3.Hakkaniyet :Hiçbir ayrım yapmadan bütün kişilerin hastaneden hizmet alırken her durumda eşit muamele gördüğü bir ortam oluşturulmuştur.

4. Etkililik : Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam oluşturulması amaçlanmıştır.

5. Kalite : Yaptığımız her işte ve tüm değerlerimizde kalite esastır.

6.Sürekli Eğitim: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlanması amacı ile sürekli olarak personelimize eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

7.Hastaların Ve Yakınlarının Memnuniyeti: İnsana değer veren haklarını koruyan ve hoşgörülü ekibimizle hasta ve yakınlarını her aşamada bilgilendirmek.

8.Etik ve Yasalara Uygunluk : Yasalara ve etik kurallara uygun olarak faaliyette bulunmak

9.Ekip Anlayışı: Bilgili, Eğitimli, Paylaşan, çalışanlar ile Ortak Hedeflere Ulaşmak İçin, takım ruhu esas alınmaktadır.