AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
30 Haziran 2022

Akılcı Antibiyotik Kullanımı ile ilgili Hastanemize başvuran hasta, hasta yakınları ve   personeller bilgilendirildi ve broşür dağıtıldı. Hastanemizin çeşitli bölümlerine konu ile alakalı görseller  panolara asıldı.