Taburcu Bilgileri vb.
08 Ağustos 2018

Ücretli Hasta İşlemleri: Taburcu kararı verilen hastaların ilgili servis doktoru tarafından taburcu işlemi yapıldıktan sonra servis sekreteri Hasta Tabelası ve Epikriz raporuyla birlikte Hasta Kabul Memurluğuna gelir, Hasta Kabul Memuru hastanın ücret dokümanını çıkartır ve hasta yakınına verip ücretini ödemesi için vezneye yönlendirilir. Veznede ücreti ödendikten sonra tekrar Hasta Kabul Memuruna gelir. Hasta Kabul Memuru hastanın Çıkış Fişini düzenler ve sekretere verir. Sekreter Çıkış Fişi ile birlikte Başhekim Yardımcısına gidip Hasta Tabelasını onaylatır ve Çıkış Fişini hasta veya hasta yakınına verip hastayı klinikten taburcu ederiz.

Sosyal Güvencesi Olan Hastalar: Taburcu kararı verilen hastaların ilgili servis doktoru tarafından taburcu işlemi yapıldıktan sonra servis sekreteri Hasta Tabelası ve Epikriz ile birlikte Hasta Kabul Memurluğuna gelir. Hasta Kabul Memuru hastanın Çıkış Fişini düzenler ve sekretere verir. Sekreter Hasta Tabelası ve Çıkış Fişi ile birlikte Başhekim Yardımcısına gider. Hasta Tabelasını onaylattıktan sonra Çıkış Fişini hastaya veya hasta yakınına verip, hastayı klinikten taburcu eder. 3.2.3 İşlemleri biten dosyalar, otomasyon sistemi üzerinden kapatılarak arşive gönderilir. 3.2.4 Hasta çıkarken emanetteki para ve eşyalarını görevliler huzurunda teslim alır. Görevliler teslim ettiklerini, “Değerli Eşya Teslim ve İade Formu”nun ilgili bölümü doldurulup, imzalanarak hasta veya yakınına teslim edilir.