Çocuk Acil Hizmetleri
30 Haziran 2022

GENEL BİLGİ 

Ani gelişen, çocukların yaşamını ya da yaşam bütünlüğünü tehdit eden süreç, “acil sağlık durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu durumdaki hastalara ve akut gelişen hastalıklar için çocuk acil servisinde müdahale edilmektedir.

Servisimiz bünyesinde acil muayenenin sağlandığı odalar, resüsitasyon odası, triaj, müşahede, poliklinik, müdahale odası, doktor ve hemşire odaları bulunmaktadır.

VERİLEN HİZMETLER

Sağlık Bakanlığı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servis Ünitesi; 8 Pratisyen Hekim,1 Asistan Hekim, acil servis alanında deneyimli 25 hemşire ve sağlık personeli, bilgi işlem, temizlik personelinden  oluşan dinamik bir kadro ile tüm acil vakalara, multidisipliner hizmet anlayışı içinde 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda 112 Acil Servis Hizmetleriyle etkileşim halinde olunup tam donanımlı araçları ile birlikte hastanenin içinden ve dışından gelebilecek her türlü hasta transfer talebini karşılamak üzere hizmet verilmektedir.

Gündüz saatlerinde acil servisten hizmet alan tüm hastalar, mevcut tüm branşlardan destek alınarak değerlendirilmektedir. Nöbetçi olan hekimler, acil servisin ihtiyacı durumunda en kısa zamanda konsültasyona cevap vermektedir.


İŞLEYİŞ 
Çocuk Acil  Servisine başvuran hastaların şikayetleri dinlenir, anamnezi alınır. Yatışı planlanan hastaların yatış işlemleri yapılır, ilgili birime transferi sağlanır. Bazı durumlarda da müşahedeye alınır tedavisi sağlandıktan sonra eve gönderilir. Eve gönderilen hastaların reçetesi verilir, acil durumlar anlatılır ve poliklinik kontrolü önerilir.