Hepatit B Enfeksiyon
29 Mart 2019

HEPATİT B ENFEKSİYONU

     Hepatit B virüsü tarafından karaciğerin hasarlanmasıyla seyreden bir hastalıktır. Halk arasında sarılık
olarak bilinen hepatit B; kan, cinsel yolla, hamilelik veya doğum sırasında enfekte bir anneden
yenidoğan bebeğe geçer. Hastalığın halk arasında genetik geçişli olduğu yanılgısı aile içi bulaş
nedeniyledir. Hastalık genetik geçişli bir hastalık değildir. Hepatit B ciltte sararma ,idrar renginde
koyulaşma,halsizlik yorgunluk hissi gibi bulgularla kendini belli edebildiği gibi asemptomatik denilen
hiçbir semptom vermeksizin sessiz de seyredebilmektedir. Enfekte yetişkinlerin çoğu hepatit B
virüsünden bir problem olmadan kurtulabilirlerken bazı yetişkinler ve enfekte bebeklerin çoğunda
hastalık kronikleşebilmektedir. Kronik enfeksiyon ilerleyen dönemlerde ; siroz ,karaciğer
yetmezliği,karaciğer kanser gelişimine neden olabilmektedir.
   Akut hepatit B enfeksiyonunda destekleyici önlemler ve istirahat dışında bir tedavi yoktur. Hasta
hepatit B taşıyıcısı olduğu sürece de hastalığı bulaştırmaya devam eder. Taşıyıcı olan hastaların da
düzenli olarak tetkiklerini yaptırmak üzere doktora başvurmaları gerekmektedir. Kronik hepatit B
hastalarında ise tedavi gereksinimi ; yapılan karaciğer biopsisi, kan tetkikleri sonucu elde edilen
vücuttaki virus sayısı ve karaciğer enzim düzeylerine göre belirlenir. Tedavide Hepatit B virüsünün
çoğalması yavaşlatarak yada durdurarak virüsün karaciğer dokusuna olan hasarı engelleyen antiviral
ilaçlar mevcuttur.
   Hepatit B virüsünden korunmanın en etkili yolu ise aşılamadır. Bunun dışında tıraş bıçağı, diş fırçası
tırnak makası gibi aletlerin ortak kullanılmaması, cinsel ilişkide condom kullanımı diğer önlemler
arasındadır.     
 
                                                          
                                                                                    Uz. Dr. Azize SEZİN ŞEYHANOĞLU

                                            
                                                                    Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji