Anlaşmalı Kurumlar
20 Mayıs 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu 
- Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesi altında olan Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri TC Kimlik Numaralarını gösterir kimlik kartları ile doğrudan Hastanemize müracaat edebilirler.

Yurtdışı Sigortalılar 
- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Sigorta Müdürlükleri’nden alacakları Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre tanzim edilmiş yardım belgesi ile Hastanemize müracaat edebilirler.

Ücretli Hastalar 
- Ücretli hastalar muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırarak tedavilerini yaptırabilirler.

Özel Sigortalar 
- Özel sigortası olan hastalarımız muayene, tetkik ve tedavi ücretini hastanemiz veznesine yatırdıktan sonra alacakları faturaları sigorta şirketlerine ibraz ederek yaptıkları ödemeyi geri alabilirler.

Kurum Sevkliler
- Yapı kredi Bankası
- İş Bankası
- Şekerbank
- Ticaret ve Sanayi Odası
- Ticaret Borsası
- Jandarma ve Askerlik Şubesi
- Vakıfbank, Ziraat ve Halkbankası Memur ve emeklileri Sağ.Yardım San.Vak. v.b.