Hasta Kan Yönetimi Karar Destek Asistanı
11 Mayıs 2023

Bakanlığımızca 2019-2022 tarihleri arasında yürütülen "Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi” kapsamında elde edilen çıktılardan bir tanesi olan “Hasta Kan Yönetimi (HKY) Karar Destek Asistanı” ile; Kan ve kan bileşeni transfüzyonu yapılması planlanan hastaya dair genel demografik bilgiler (örn. yaş, cinsiyet vb.), anlık klinik veriler (örn. endikasyon ve tam kan sayımı gibi laboratuvar sonuçları) ve geçmişe dönük transfüzyon verilerinin otomatikleştirilmiş analizi ile transfüzyon kararını verecek olan hekime, transfüzyon gereksiniminin geçerliliği ve hastaya transfüze edilecek kan bileşeninin miktar ve
özellikleri konusunda kanıta dayalı öneriler sunulması amaçlanmıştır. Pilot hastanelerde uygulanan HKY Karar Destek Asistanının ülke genelinde kan ve kan bileşeni kullanılan tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerini kapsayacak şekilde devreye alınmasına karar verildiğinden, Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, tüm hastane yazılım firmaları talimatlandırılarak, https://e-saglik.gov.tr/TR,94663/kan-transfuzyonu-hk.html adresinde duyurulan talimatta belirtildiği şekilde ilgili servise entegrasyonun sağlanması istenmiştir. Bu bağlamda, ilinizde yer alan kan ve kan bileşeni kullanan tüm hastanelerde, Hasta Kan Yönetimi
Karar Destek Asistanının, kan ve kan bileşeni transfüzyonu kararı veren tüm klinisyenler tarafından aktif bir şekilde kullanımına başlanmasını sağlamak amacıyla; 1. Hastane HBYS’lerinde yukarıda bahsi geçen söz konusu entegresyonun tamamlanarak, Nisan 2023 içerisinde kullanılmaya başlanması, 2. Ekte yer alan HKY Asistanı Kullanıcı Kılavuzundan yararlanarak, kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere, Hasta Kan Yönetimi Karar Destek Asistanının kullanımı konusunda eğitim verilmesi, 3. Eğitimlerin hastane Transfüzyon Komitesi Başkanının organizasyonunda Transfüzyon Komite Üyesi hekimler tarafından gerçekleştirilmesi, Uygulamada karşılaşılan sorun ya da önerilerin raporlanarak müdürlüğümüz aracılığıyla resmi yazı veya elektronik posta yoluyla shgm.kanhizmetleri@saglik.gov.tr adresine iletilmesi gerekmekte, HBYS firmaları; SUT kodlarına ait hekim tarafından istem yapıldığı anda , "https://ussservis.saglik.gov.tr/#GetHastaKanYonetimAdres" servisi çağırılarak response da dönen linkin varsayılan tarayıcıda açılıp hekime sunulması önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

Hasta Kan Yönetimi Karar Destek Asistanı.pdf